<em id="nplld"></em>

  <noframes id="nplld">

  <address id="nplld"><address id="nplld"><listing id="nplld"></listing></address></address>
  推广 热搜: 采购公告  轴承  辅机  风电  照明  电机  发电机  电磁阀  管件  设备检修 

  2021年12月30日华能能源交通产业控股有限公司集团公司物资供应中心(23)12月份集中物资供应-(包131)华能伊敏煤电有限责任公司矿用自卸车变速箱配件项目询价书询价公告

  点击图片查看原图
   
  需求数量:
  价格要求:
  包装要求:
  所在地: 北京
  有效期至: 长期有效
  最后更新: 2021-12-30 20:24
  浏览次数: 0
  报价
   
  公司基本资料信息


  详细说明

  一、项目介绍

  集团公司物资供应中心(23)12月份集中物资供应-(包131)华能伊敏煤电有限责任公司矿用自卸车变速箱配件项目

  二、报价须知

  1、响应文件上传应为PDF且须包含分项报价表。2、询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低原则,推荐成交供应商。

  三、基本信息

  采购方案名称 集团公司物资供应中心(23)12月份集中物资供应-(包131)华能伊敏煤电有限责任公司矿用自卸车变速箱配件项目 采购单位 华能能源交通产业控股有限公司
  采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
  工程项目编号 X-722022004.B.002 工程项目名称
  寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
  评价原则 经评审最低评标价法 是否紧急采购

  四、报价要求

  结算币种 人民币 报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许
  是否缴纳保证金 保证金金额(元)
  报价开始时间 2021-12-30 15:16:02 报价截止时间 2022-01-02 15:16:02
  答疑/澄清时间 2021-12-30 15:16:06 至 2022-01-01 15:16:02

  五、产品信息

  序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
  1 38 101010954 100吨及以下矿用自卸车备件\线束\TR50C\29537718 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-04-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  2 39 101175389 100吨及以下矿用自卸车备件\螺钉\TR100\29542098 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 20.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  3 40 100865397 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承\23047995 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  4 41 100873702 100吨及以下矿用自卸车备件\卡环\6769195 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  5 42 100865476 100吨及以下矿用自卸车备件\螺母\6776186 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  6 43 100997961 100吨及以下矿用自卸车备件\线束\3311E\29536510 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-04-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  7 44 100865400 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承\23048004 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  8 45 101794916 100吨及以下矿用自卸车备件\调压阀\TR100\6835405 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  9 46 100865535 100吨及以下矿用自卸车备件\键\6838274 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  10 47 101794926 100吨及以下矿用自卸车备件\弹簧\TR100\6883534 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  11 48 100865538 100吨及以下矿用自卸车备件\油位计总成\6839183 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  12 49 100865393 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承\23047987 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  13 50 102358270 100吨及以下矿用自卸车备件\线圈\TR100\23019731 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-04-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  14 51 100865404 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承\23048029/29529971 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  15 52 101885875 100吨及以下矿用自卸车备件\闭锁阀线束总成\TR50\29536509 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-04-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  16 53 101052985 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承\TR100\23048029 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  17 54 101795316 100吨及以下矿用自卸车备件\线束\TR100\29536520 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-04-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  18 55 102214028 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\23016615 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 8.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  19 56 102212260 100吨及以下矿用自卸车备件\螺钉\TR100\29524652 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 10.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  20 57 100865442 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承座圈\6758497 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  21 58 101730369 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\23016149 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 20.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  22 59 100873703 100吨及以下矿用自卸车备件\垫\6830003 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 36.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  23 60 101794914 100吨及以下矿用自卸车备件\垫\TR100\29503088 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  24 61 101794906 100吨及以下矿用自卸车备件\垫圈\TR100\6776185 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  25 62 101794097 100吨及以下矿用自卸车备件\封\TR100\23018958 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  26 1 101052493 100吨及以下矿用自卸车备件\主控阀\TR100\29536518 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  27 2 100865429 100吨及以下矿用自卸车备件\齿圈\29525408 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  28 3 100954491 100吨及以下矿用自卸车备件\倒档行星轮\TR100\23013833 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  29 4 100865540 100吨及以下矿用自卸车备件\低压泵\6880121 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  30 5 101046329 100吨及以下矿用自卸车备件\传动箱换挡选择器\TR100\29536929 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-04-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  31 6 100865382 100吨及以下矿用自卸车备件\摩擦片\23041616 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 23.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  32 7 100865416 100吨及以下矿用自卸车备件\毂盘总成\29524784/6839111 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  33 8 100865530 100吨及以下矿用自卸车备件\锚座\6836024 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  34 9 100865659 100吨及以下矿用自卸车备件\修理包\29544491 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  35 10 101794912 100吨及以下矿用自卸车备件\盖\TR100\29536988 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 30.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  36 11 100865511 100吨及以下矿用自卸车备件\摩擦片\6832138 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 7.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  37 12 101052518 100吨及以下矿用自卸车备件\内齿片\TR100\23041615 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 6.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  38 13 100865492 100吨及以下矿用自卸车备件\摩擦片\6777796 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 11.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  39 14 100865491 100吨及以下矿用自卸车备件\齿圈\6777766 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  40 15 100865377 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承\23041055 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  41 16 100865408 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承\29502027/9441886 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  42 17 100865486 100吨及以下矿用自卸车备件\摩擦片\6776610 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 21.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  43 18 101733787 100吨及以下矿用自卸车备件\齿轮\TR100\6833158 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  44 19 100865439 100吨及以下矿用自卸车备件\齿圈\6758340 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  45 20 100865472 100吨及以下矿用自卸车备件\顶柱\6776171 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  46 21 100865508 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承\6777747 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  47 22 100865389 100吨及以下矿用自卸车备件\驱动齿轮\23046162 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  48 23 100865465 100吨及以下矿用自卸车备件\座圈\6776176 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  49 24 100954493 100吨及以下矿用自卸车备件\座板\TR100\6777795 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  50 25 100865401 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承\23048005 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  51 26 100865410 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承\29507729/9440087/295 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  52 27 100865419 100吨及以下矿用自卸车备件\弯头\29529026 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  53 28 102214041 100吨及以下矿用自卸车备件\轴套\TR100\23017304 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  54 29 101794094 100吨及以下矿用自卸车备件\主控电磁阀\TR100\23019734 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 10.000 2021-12-20 2022-04-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  55 30 102194921 100吨及以下矿用自卸车备件\变速箱主线束\TR100\29537724 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-04-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  56 31 101052497 100吨及以下矿用自卸车备件\齿轮\TR100\23011077 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  57 32 101996732 100吨及以下矿用自卸车备件\速度传感器\3307\29509637 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-04-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  58 33 100865405 100吨及以下矿用自卸车备件\轴承\23049161 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  59 34 100873700 100吨及以下矿用自卸车备件\过滤器\23011216 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  60 35 100865385 100吨及以下矿用自卸车备件\线束\23045794 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-04-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  61 36 100943309 100吨及以下矿用自卸车备件\软管\3311E\23010335 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  62 37 101059897 100吨及以下矿用自卸车备件\卡簧\3311E\6777746 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司

  六、联系人信息

  联系人 崔孟会 询价单位 华能能源交通产业控股有限公司
  联系电话 0470-8357438 传真
  邮编 Email 327454322@qq.com
  手机 13314809192 联系地址

  七、附件

  只接受供应商线上询问

  编辑:ec.chng
  更多>同类询价
  网站首页  |  授权书  |  认证审核  |  银行汇款  |  信用评价  |  服务说明  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  银行汇款  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
  Powered By DESTOON
   
  易购彩