<em id="nplld"></em>

  <noframes id="nplld">

  <address id="nplld"><address id="nplld"><listing id="nplld"></listing></address></address>
  推广 热搜: 采购公告  轴承  辅机  风电  照明  电机  发电机  电磁阀  管件  设备检修 

  2021年12月30日华能能源交通产业控股有限公司集团公司物资供应中心(23)12月份集中物资供应-(包130)华能伊敏煤电有限责任公司矿用自卸车底盘配件项目询价书询价公告

  点击图片查看原图
   
  需求数量:
  价格要求:
  包装要求:
  所在地: 北京
  有效期至: 长期有效
  最后更新: 2021-12-30 20:20
  浏览次数: 0
  报价
   
  公司基本资料信息


  详细说明

  一、项目介绍

  集团公司物资供应中心(23)12月份集中物资供应-(包130)华能伊敏煤电有限责任公司矿用自卸车底盘配件项目

  二、报价须知

  1、响应文件上传应为PDF且须包含分项报价表。2、询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低原则,推荐成交供应商。

  三、基本信息

  采购方案名称 集团公司物资供应中心(23)12月份集中物资供应-(包130)华能伊敏煤电有限责任公司矿用自卸车底盘配件项目 采购单位 华能能源交通产业控股有限公司
  采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
  工程项目编号 X-722022004.B.002 工程项目名称
  寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
  评价原则 经评审最低评标价法 是否紧急采购

  四、报价要求

  结算币种 人民币 报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许
  是否缴纳保证金 保证金金额(元)
  报价开始时间 2021-12-30 15:20:53 报价截止时间 2022-01-02 15:20:53
  答疑/澄清时间 2021-12-30 15:20:56 至 2022-01-01 15:20:53

  五、产品信息

  序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
  1 1 102222387 100吨及以下矿用自卸车备件\壳体\TR100\15007634 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  2 2 102189376 100吨及以下矿用自卸车备件\壳\TR100\15019476 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  3 3 102189543 100吨及以下矿用自卸车备件\行星架\TR100\15009631 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  4 4 101668110 100吨及以下矿用自卸车备件\盘制动冷却器\TR100\15311847 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  5 5 101259174 100吨及以下矿用自卸车备件\一级行星齿轮\TR100\15334787 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 6.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  6 6 100867153 100吨及以下矿用自卸车备件\后传动轴(大头)\3311E\15019455/15258114 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  7 7 101794048 100吨及以下矿用自卸车备件\减震盘\TR100\15302796 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 26.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  8 8 100873860 100吨及以下矿用自卸车备件\动力输出总成\TR100\15331595 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  9 9 101788252 100吨及以下矿用自卸车备件\太阳轮\TR100\15334786 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  10 10 101777106 100吨及以下矿用自卸车备件\风扇总成\TR100\15231571 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  11 11 101801868 100吨及以下矿用自卸车备件\轮边减速器轴承\TR100\15238327 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 16.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  12 12 101801870 100吨及以下矿用自卸车备件\轮边减速器轴承\TR100\15015363 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 12.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  13 13 100867333 100吨及以下矿用自卸车备件\前传动轴\TR100\15336537 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  14 14 101052986 100吨及以下矿用自卸车备件\衬片\TR100\15302797 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 24.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  15 15 101788254 100吨及以下矿用自卸车备件\行星轮轴\TR100\15233267 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 8.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  16 16 101794090 100吨及以下矿用自卸车备件\齿轮\TR100\9272386 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  17 17 100873877 100吨及以下矿用自卸车备件\减震器\TR100\15309162 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  18 18 100867128 100吨及以下矿用自卸车备件\取力器\3311EPTO\9182509 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  19 19 101711206 100吨及以下矿用自卸车备件\驻车活塞\TR100\15302125 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  20 20 101259175 100吨及以下矿用自卸车备件\一级太阳齿轮\TR100\15337197 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  21 21 101788255 100吨及以下矿用自卸车备件\行星轮轴\TR100\15233266 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 6.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  22 22 101797340 100吨及以下矿用自卸车备件\行车活塞\TR100\15231497 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  23 23 101797349 100吨及以下矿用自卸车备件\传动叉头\TR100\15315244 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  24 24 101794088 100吨及以下矿用自卸车备件\齿轮\TR100\9272352 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  25 25 101052594 100吨及以下矿用自卸车备件\减震盘\TR100\15302798 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  26 26 100968110 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR50\00271564 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 15.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  27 27 101794086 100吨及以下矿用自卸车备件\接叉\TR100\15315244 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  28 28 101794127 100吨及以下矿用自卸车备件\托架\TR100\15311954 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  29 29 101777121 100吨及以下矿用自卸车备件\变速箱输入法兰\TR100\15258084 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  30 30 101788241 100吨及以下矿用自卸车备件\活塞\TR100\09058905 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 12.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  31 31 101794032 100吨及以下矿用自卸车备件\滤芯\TR100\15250940 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  32 32 101788261 100吨及以下矿用自卸车备件\销轴总成\TR100\9015398 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  33 33 101797649 100吨及以下矿用自卸车备件\变速箱前接叉\TR100\15300852 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  34 34 101788264 100吨及以下矿用自卸车备件\举升缸销轴\TR100\9018418 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  35 35 101788263 100吨及以下矿用自卸车备件\衬套\TR100\9010661 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 6.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  36 36 101052530 100吨及以下矿用自卸车备件\缓冲垫\TR100\15301850 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 10.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  37 37 101794081 100吨及以下矿用自卸车备件\十字轴\TR100\09272346 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  38 38 101052532 100吨及以下矿用自卸车备件\球轴承\TR100\15335654 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  39 39 101788242 100吨及以下矿用自卸车备件\封座\TR100\9062561 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  40 40 100873859 100吨及以下矿用自卸车备件\连接法兰\TR100\15336167 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  41 41 101788240 100吨及以下矿用自卸车备件\制动衬片组件\TR100\15266825 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  42 42 101794055 100吨及以下矿用自卸车备件\销轴\TR100\15015767 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  43 43 102251014 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\00454813 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 14.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  44 44 100867141 100吨及以下矿用自卸车备件\悬缸销轴\3311E\15000838 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  45 45 101794082 100吨及以下矿用自卸车备件\箱斗销轴\TR100\15249677 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  46 46 100867126 100吨及以下矿用自卸车备件\球头销\3311E\9261064 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  47 47 101794084 100吨及以下矿用自卸车备件\车斗衬套\TR100\9011828 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  48 48 100867134 100吨及以下矿用自卸车备件\维修组件包\3311E\9396486 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  49 49 101267384 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\2436163 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 20.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  50 50 101794052 100吨及以下矿用自卸车备件\销轴\TR100\15228480 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  51 51 101788239 100吨及以下矿用自卸车备件\硅橡胶管\TR100\15304383 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  52 52 101794065 100吨及以下矿用自卸车备件\减震垫\TR100\9269110 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 6.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  53 53 101794053 100吨及以下矿用自卸车备件\销轴\TR100\9384855 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  54 54 101052607 100吨及以下矿用自卸车备件\隔震垫\TR100\15311299 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  55 55 101794051 100吨及以下矿用自卸车备件\销轴\TR100\15250059 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  56 56 101794044 100吨及以下矿用自卸车备件\吸油滤芯\TR100\9068999 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  57 57 101052550 100吨及以下矿用自卸车备件\线缆\TR100\15302092 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  58 58 101052551 100吨及以下矿用自卸车备件\加速器线缆\TR100\15301491 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  59 59 101052551 100吨及以下矿用自卸车备件\加速器线缆\TR100\15301491 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  60 60 101794085 100吨及以下矿用自卸车备件\油封\TR100\15000417 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  61 61 101794038 100吨及以下矿用自卸车备件\护圈\TR100\9383748 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  62 62 101794036 100吨及以下矿用自卸车备件\护圈\TR100\9383747 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  63 63 101730362 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\454815 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 20.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  64 64 101794050 100吨及以下矿用自卸车备件\调隙片\TR100\9063017 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  65 65 101052516 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\223435 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 30.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  66 66 101794041 100吨及以下矿用自卸车备件\垫片\TR100\15228481 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  67 67 101794070 100吨及以下矿用自卸车备件\衬套\TR100\9253566 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  68 68 101788270 100吨及以下矿用自卸车备件\防尘套\TR100\9384151 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  69 69 101794054 100吨及以下矿用自卸车备件\分半隔套\TR100\15228479 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  70 70 101788271 100吨及以下矿用自卸车备件\隔圈\TR100\9015397 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  71 71 101794047 100吨及以下矿用自卸车备件\吸油滤网\TR100\15025076 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  72 72 101788272 100吨及以下矿用自卸车备件\充气阀\TR100\6525035 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  73 73 101788229 100吨及以下矿用自卸车备件\封盒\TR100\15050284 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  74 74 101794087 100吨及以下矿用自卸车备件\调隙片\TR100\15007647 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  75 75 101794068 100吨及以下矿用自卸车备件\隔套\TR100\9060288 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  76 76 100867330 100吨及以下矿用自卸车备件\PTO叉头\TR100\15331792 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  77 77 100960321 100吨及以下矿用自卸车备件\管\TR100\15247679 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  78 78 101788262 100吨及以下矿用自卸车备件\盘制动滤芯\TR100\9066151 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  79 79 101794077 100吨及以下矿用自卸车备件\调整垫\TR100\9003530 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  80 80 101788266 100吨及以下矿用自卸车备件\衬套\TR100\9014649 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  81 81 101794061 100吨及以下矿用自卸车备件\衬套\TR100\15230265 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  82 82 101788258 100吨及以下矿用自卸车备件\止推垫圈\TR100\15019519 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  83 83 101794122 100吨及以下矿用自卸车备件\衬套\TR100\9066677 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  84 84 101794057 100吨及以下矿用自卸车备件\衬套\TR100\9261065 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  85 85 101261550 100吨及以下矿用自卸车备件\垫\TR100\15334185 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  86 86 101794063 100吨及以下矿用自卸车备件\隔套\TR100\9253567 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  87 87 101788227 100吨及以下矿用自卸车备件\自锁垫片\TR100\00103329 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 100.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  88 88 101797341 100吨及以下矿用自卸车备件\销轴\TR100\9218975 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  89 89 101788237 100吨及以下矿用自卸车备件\减震垫\TR100\9182221 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  90 90 101730363 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\186284 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 20.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  91 91 101794029 100吨及以下矿用自卸车备件\垫\TR100\9139927 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 10.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  92 92 101794098 100吨及以下矿用自卸车备件\垫圈\TR100\9014414 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  93 93 101794911 100吨及以下矿用自卸车备件\呼吸器\TR100\6774565 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  94 94 101788259 100吨及以下矿用自卸车备件\缓冲垫\TR100\15311433 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  95 95 101794089 100吨及以下矿用自卸车备件\调隙片\TR100\15007646 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  96 96 101788247 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\09256717 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 12.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  97 97 101794117 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\15309111 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 12.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  98 98 101788253 100吨及以下矿用自卸车备件\卡环\TR100\9016245 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  99 99 100960322 100吨及以下矿用自卸车备件\管\TR100\15255867 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  100 100 100993573 100吨及以下矿用自卸车备件\左门锁\TR100\15272280 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  101 101 101794121 100吨及以下矿用自卸车备件\调整垫\TR100\9003659 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  102 102 101794092 100吨及以下矿用自卸车备件\调隙片\TR100\15007649 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  103 103 101261538 100吨及以下矿用自卸车备件\装配组件\TR100\15302093 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  104 104 101794080 100吨及以下矿用自卸车备件\螺母\TR100\9419497 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 16.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  105 105 100960334 100吨及以下矿用自卸车备件\螺母\85D\9355771 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 32.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  106 106 101794083 100吨及以下矿用自卸车备件\衬套\TR100\15007621 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  107 107 101052602 100吨及以下矿用自卸车备件\垫圈\TR100\15320945 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  108 108 101794072 100吨及以下矿用自卸车备件\止推环\TR100\9018310 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  109 109 101437701 100~200吨矿用自卸车备件\挡销\09064750 07090329 100~200吨矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  110 110 101794062 100吨及以下矿用自卸车备件\隔套\TR100\9014413 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  111 111 102222315 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\00455012 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  112 112 100867098 100吨及以下矿用自卸车备件\滤芯组件包(大油箱)\3311E\9038953 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  113 113 101794079 100吨及以下矿用自卸车备件\缓冲垫\TR100\09012544 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  114 114 101788256 100吨及以下矿用自卸车备件\止推垫圈\TR100\15245290 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  115 115 101052606 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\09264851 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  116 116 100866748 100吨及以下矿用自卸车备件\叉架\3311E\9241275 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  117 117 101794074 100吨及以下矿用自卸车备件\盖\TR100\15229654 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  118 118 101794075 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\15272031 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 8.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  119 119 101794129 100吨及以下矿用自卸车备件\垫圈\TR100\15235606 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  120 120 101052523 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\179857 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 16.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  121 121 101794073 100吨及以下矿用自卸车备件\卡箍\TR100\09071447 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 11.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  122 122 100867390 100吨及以下矿用自卸车备件\球接头\3307\15231443 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  123 123 100993574 100吨及以下矿用自卸车备件\右门锁\TR100\15272104 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  124 124 101794064 100吨及以下矿用自卸车备件\螺母\TR100\9016970 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  125 125 101788235 100吨及以下矿用自卸车备件\减震垫\TR100\9186377 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  126 126 101261534 100吨及以下矿用自卸车备件\销\TR100\15302065 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  127 127 101730366 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\9433579 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 10.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  128 128 101730370 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\186290 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 10.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  129 129 101794043 100吨及以下矿用自卸车备件\注油咀\TR100\9411019 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 50.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  130 130 101794045 100吨及以下矿用自卸车备件\注油咀\TR100\9411010 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 50.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  131 131 101794056 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\15229951 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  132 132 101794091 100吨及以下矿用自卸车备件\调隙片\TR100\15007650 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  133 133 101794103 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\9430298 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 10.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  134 134 101794125 100吨及以下矿用自卸车备件\垫\TR100\9012026 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  135 135 101794027 100吨及以下矿用自卸车备件\自锁螺母\TR100\9419493 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 18.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  136 136 101788245 100吨及以下矿用自卸车备件\垫\TR100\9062643 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  137 137 101794078 100吨及以下矿用自卸车备件\油管\TR100\9141843 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  138 138 101797648 100吨及以下矿用自卸车备件\叉杆销\TR100\103498 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  139 139 101052604 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\223441 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  140 140 101794120 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\15272863 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 8.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  141 141 101788233 100吨及以下矿用自卸车备件\拉杆\TR100\15247519 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  142 142 101052610 100吨及以下矿用自卸车备件\接管\TR100\15253938 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  143 143 101788231 100吨及以下矿用自卸车备件\封盒\TR100\15271082 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  144 144 101794066 100吨及以下矿用自卸车备件\止推销\TR100\9072942 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  145 145 100947617 100吨及以下矿用自卸车备件\挂板螺栓\TR100\15245036 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 6.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  146 146 101794076 100吨及以下矿用自卸车备件\螺母\TR100\427667 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  147 147 101794067 100吨及以下矿用自卸车备件\橡胶接管\TR100\09197976 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  148 148 101788274 100吨及以下矿用自卸车备件\盘制动呼吸器\TR100\15246949 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  149 149 101794035 100吨及以下矿用自卸车备件\垫\TR100\15235607 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  150 150 101794101 100吨及以下矿用自卸车备件\垫片\TR100\103329 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 30.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  151 151 100873791 100吨及以下矿用自卸车备件\锁止垫圈\3311E\103325 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 30.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  152 152 101052515 100吨及以下矿用自卸车备件\垫\TR100\103325 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 30.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  153 153 101261548 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\223458 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  154 154 101261545 100吨及以下矿用自卸车备件\螺母\TR100\9419495 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  155 155 101794059 100吨及以下矿用自卸车备件\挡片\TR100\9060302 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  156 156 101261541 100吨及以下矿用自卸车备件\卡子\TR100\15308924 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  157 157 101794034 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\15315644 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  158 158 101794128 100吨及以下矿用自卸车备件\垫圈\TR100\103331 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 12.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  159 159 101730361 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\179851 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 20.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  160 160 101788243 100吨及以下矿用自卸车备件\调隙片组\TR100\09019828 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  161 161 101794118 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\433142 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 4.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  162 162 101794909 100吨及以下矿用自卸车备件\接头\TR100\444335 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  163 163 101794069 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\9409907 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 8.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  164 164 101794071 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\223464 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 8.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  165 165 101794100 100吨及以下矿用自卸车备件\垫\TR100\15020053 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 8.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  166 166 101794025 100吨及以下矿用自卸车备件\垫\TR100\20003475 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  167 167 101437677 100~200吨矿用自卸车备件\销\00936559 07090329 100~200吨矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  168 168 101052609 100吨及以下矿用自卸车备件\卡箍\TR100\09229246 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  169 169 101052524 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\179838 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 15.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  170 170 101794102 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\223452 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 6.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  171 171 101794124 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\271621 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  172 172 100873867 100吨及以下矿用自卸车备件\自卸螺母\TR100\15331961 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  173 173 101794099 100吨及以下矿用自卸车备件\螺母\TR100\103028 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 10.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  174 174 100873786 100吨及以下矿用自卸车备件\锁止垫圈\3311E\103321 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 10.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  175 175 101052556 100吨及以下矿用自卸车备件\卡子\TR100\9139825 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  176 176 101261536 100吨及以下矿用自卸车备件\开口销\TR100\103374 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  177 177 101794096 100吨及以下矿用自卸车备件\螺母\TR100\9355772 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  178 178 101052545 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\00186725 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 8.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  179 179 101794060 100吨及以下矿用自卸车备件\螺母\TR100\274191 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  180 180 100873866 100吨及以下矿用自卸车备件\淬火垫圈\TR100\20024813 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 1.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  181 181 101261533 100吨及以下矿用自卸车备件\弹簧夹\TR100\15302094 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 5.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  182 182 101261528 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\6350625 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 6.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  183 183 101261530 100吨及以下矿用自卸车备件\螺母\TR100\6430601 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 6.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  184 184 101794119 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\179860 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 6.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  185 185 101052547 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\00179791 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 3.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  186 186 101794058 100吨及以下矿用自卸车备件\卡环\TR100\9425519 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司
  187 187 101794114 100吨及以下矿用自卸车备件\螺栓\TR100\271619 07090328 100吨及以下矿用自卸车备件 2.000 2021-12-20 2022-03-01 华能伊敏煤电有限责任公司

  六、联系人信息

  联系人 崔孟会 询价单位 华能能源交通产业控股有限公司
  联系电话 0470-8357438 传真
  邮编 Email 327454322@qq.com
  手机 13314809192 联系地址

  七、附件

  只接受供应商线上询问

  编辑:ec.chng
  更多>同类询价
  网站首页  |  授权书  |  认证审核  |  银行汇款  |  信用评价  |  服务说明  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  银行汇款  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
  Powered By DESTOON
   
  易购彩